Louise's Feminist Musings

Notes on feminist news & issues

De eeuw van de vrouw

“Economen voorspellen dat de 21e eeuw de eeuw van de vrouw wordt.” Televisie programma met onder meer aandacht voor vrouwenrechten, sekseneutrale opvoeding, emancipatie en meer. Vrouwenrechten: Zie ook: http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/bekijk-alvast-altijd-wat-wijzer-vrouwenrechten Sekse … Continue reading

July 30, 2013 · Leave a comment

Parents Sharing Care for Their Children and Home

What is on the verge of happening is that women increasingly work outside of the home but that this is not compensated by men working less and taking over childcare. … Continue reading

June 16, 2013 · Leave a comment
Advertisements